Toimintasuunnitelma 2020

Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2020- 31.12.2020

Ilomantsin ammattiosasto 507 ry

 

Johdanto

 1. Vuosi 2020 on SuPerin vaalivuosi: valitaan liittokokous edustajat, sekä edustajiston- ja liittohallituksen jäsenet.
 2. Ammattiosaston tärkein tehtävä on jäsenten edunvalvonta ja uusien jäsenten hankkiminen, sekä nykyisten jäsenien jäsenasioista huolehtiminen.
 3. Ammattiosastossa pyrimme hoitamaan jäseniä kohtaan ilmeneviä epäkohtia.
 4. Vuonna 2018 valittiin SiunSoten luottamusmiehet, jotka hoitavat SiunSoten työntekijöiden edunvalvontaa.  Kunnan alaisena olevien jäsenien edunvalvonta asioista huolehtii ammattiosaston puheenjohtaja, koska emme ole saaneet sinne luottamusmiestä.
 5. Toivomme edunvalvontatyön onnistuvan tulevina vuosina, tällä henkilöstöllä.

 

Hallitustoiminta

 1. Uusi hallitus aloittaa vuonna 2020
 2. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, kuukauden toinen tiistai, terveyskeskuksen neuvolan kokoushuoneessa. Kokouksiin kutsutaan hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet. Kesä- ja heinäkuussa emme pidä kokouksia, ellei ole käsiteltäviä edunvalvonta- asioita.
 3. Hallituksen kokouksiin voi varsinaiset jäsenet osallistua, ilman äänioikeutta.
 4. Sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset pidämme vuosittain erikseen sovittuina aikoina.

 

Jäsenhankinta

 1. Jäsenhankinta on käynnissä koko ajan, pyrimme saamaan kaikki harjoitteluun tulevat opiskelijat opiskelijajäseneksi ja valmistuttuaan varsinaisiksi jäseniksi.
 1. Yhdyshenkilöt ja hallituksen jäsenet kertovat ammattiosaston- ja liiton toiminnasta työpaikoilla, sekä erilaisissa tilaisuuksissa.

 

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta

 1. SiunSoten alaisuudessa olevat luottamusmiehet hoitavat, SiunSoten työntekijöiden edunvalvontaa.
 2. Ilomantsin kunnan alaisena toimiville jäsenillemme, emme ole saaneet luottamusmiehiä. Ammattiosaston puheenjohtajan hoitaa Ilomantsin kunnan SuPerilaisten työntekijöiden edunvalvontaa.
 3. Yksityisten työpaikkojen Superilaisten jäsenien asioita hoitaa, Joensuun yksityisen ammattiosaston puheenjohtaja Merja Tuominen
 4. Luottamusmiehet osallistuvat (SiunSotessa HAVAHU, Ilomantsin kunnassa ILOTUKI) varhaisen puuttumisen mallin keskusteluihin, työntekijöiden tukena.
 5. 2020 SiunSotessa on meneillään YT-neuvottelut (säästötoimien saavuttamiseksi) , joihin osallistuu Superilaisia edustamaan omat pääluottamusmiehemme.
 6. SiunSoten pääluottamusmiehet osallistuvat myös kaikkiin muihin tarvittaviin neuvotteluihin ja palavereihin, joita on runsaasti

 

Suhdetoiminta

 1. Syys- ja kevätkokoukset pidämme Ilomantsin kunnassa sijaitsevissa erilaisissa ruokapalveluita järjestävissä yrityksissä.
 2. Pyydettäessä teemme yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa, esim. Pogostan Hiihdossa
 3. Jäsenien muistamiset ostamme paikallisesta lahjaliikkeestä.

 

Koulutustoiminta

 1. Joensuussa pidettäviin alueellisiin jäseniltoihin, osallistumme aktiivisesti.
 2. Suosittelemme kaikille jäsenille osallistumista liiton järjestämille kursseille ja koulutustilaisuuksiin.
 3. Luottamusmiehet osallistuvat liiton työmarkkinapäiville.
 4. Puheenjohtaja osallistuu liiton järjestämille puheenjohtajan neuvottelupäiville.

 

Tiedotustoiminta

 1. Hyödynnämme omia verkkosivuja ja sähköistä viestintää, tiedotusvälineenä.
 2. Ammattiosastolla on omat fb-sivut, joilla jäsenistö voi keskustella ja lukea ammattiosaston tiedotteita.
 3. Hallituksen kokouksista puheenjohtaja laittaa ”muistutustekstiviestit”, varsinaisille- ja varajäsenille.
 4. Syys- ja kevätkokouksista ilmoitamme työpaikkojen ilmoitustauluilla, ao:n omilla verkkosivuilla, paikallisessa Pogostan Sanomat lehdessä ja fb- sivuilla.

 

Opiskelija- ja nuorisotoiminta

 1. Järjestämme ammattiosaston nuorille varsinaisille- ja opiskelija jäsenille jonkun virkistystapahtuman.
 2. Pyrimme huomioimaan oman kunnan lähihoitaja- opiskelijat.

 

 

 

Sosiaalinen toiminta

 1. Toiminnantarkastajia muistamme joulutervehdyksin
 2. Jäsentemme täyttäessä 50 vuotta sekä, eläkkeelle jääviä hallituksessa toimineita aktiivijäseniämme muistamme pienin lahjoin.

 

Virkistystoiminta

 1. Järjestämme jäsenille vuosittaisen virkistystapahtuman
 2. Jäsenillemme tarjoamme; Yhden elokuvalipun, 20 € korvauksen liikunta- ja kulttuuri menoista, Kareliasoudusta maksamme yhden päivän (sisältää ruoan), Pogostan hiihdon osallistumismaksun, kun jäsen hiihtää SuPerilaisena.
 3. Lisäksi ammattiosastollamme on paikallisia etuja:
  • Kaijan kauppaan/kehystämöön 10% (ei Marimekko)
  • Kortelaisen kauppaan 10% alennus
  • Salakan Puutarhalle 5% alennus
 4. Liitolla on runsaasti erilaisia jäsenetuja. ks. www. superliitto.fi

 

Taloudellinen toiminta

 1. Ammattiosasto ei peri jäsenmaksua, vaan tuloina ovat liiton jäsenmaksupalautteet, sekä ea- päivystyksistä saadut korvaukset.