Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2019- 31.12.2019

Ilomantsin ammattiosasto 507 ry

 

Johdanto

Ammattiosaston tärkein tehtävä on jäsenten edunvalvonta ja uusien jäsenten hankkiminen, sekä nykyisten jäsenien jäsenasioista huolehtiminen.

Ammattiosastossa pyrimme hoitamaan jäseniä kohtaan ilmeneviä epäkohtia.

SiunSoten ollessa toiminnassa kolmatta vuotta, ammattiosaston toiminta on edelleen hieman epäselvää (luottamusmiesjärjestelmän vuoksi, koska ammattiosastolla ei ole enää ns. ”omaa” luottamusmiestä”).  Vuonna 2017 valittiin uudet työnantajan alaiset luottamusmiehet, jotka hoitavat SiunSoten työntekijöiden edunvalvontaa.  Kunnan alaisena olevien jäsenien edunvalvonta asioista huolehtii ammattiosaston puheenjohtaja, koska emme ole saaneet sinne luottamusmiestä.

Toivomme edunvalvontatyön onnistuvan tulevina vuosina , tällä henkilöstöllä.

 

Hallitustoiminta

Hallitus on valittu vuonna 2017, joten entinen hallitus jatkaa vuonna 2019

Hallitus kokoontui noin kerran kuukaudessa, kuukauden toinen tiistai, terveyskeskuksen neuvolan kokoushuoneessa. Kokouksiin kutsutaan hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet. Kesä- ja heinäkuussa emme pidä kokouksia, ellei ole käsiteltäviä edunvalvonta- asioita.

Hallituksen kokouksiin voi varsinaiset jäsenet osallistua, ilman äänioikeutta.

Sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset pidämme vuosittain erikseen sovittuina aikoina.

Jäsenhankinta

Jäsenhankinta on käynnissä koko ajan, pyrimme saamaan kaikki harjoitteluun tulevat opiskelijat opiskelijajäseneksi ja valmistuttuaan varsinaisiksi jäseniksi.

Yhdyshenkilöt ja hallituksen jäsenet kertovat ammattiosaston- ja liiton toiminnasta työpaikoilla, sekä erilaisissa tilaisuuksissa.

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta

Tämän syksyn aikana järjestetään luottamusmiesvaalit, missä valitaan luottamusmiehet SiunSoten alueelle. Vaalien järjestäminen on vielä kesken tässä vaiheessa 11/18.

SiunSoten alaisuudessa olevat luottamusmiehet hoitavat, SiunSoten työntekijöiden edunvalvontaa.

Ilomantsin kunnan alaisena toimiville jäsenillemme, emme ole saaneet luottamusmiesjärjestelmään ehdokkaita syksyn vaaliin.

Edunvalvonta toimii ammattiosaston puheenjohtajan avustuksella

Luottamusmiehet osallistuvat (SiunSotessa HAVAHU, Ilomantsin kunnassa ILOTUKI) varhaisen puuttumisen mallin keskusteluihin, työntekijöiden tukena.

SiunSoten pääluottamusmiehet osallistuvat, kaikkiin tarvittaviin neuvotteluihin ja palavereihin, joita on runsaasti

Suhdetoiminta

Syys- ja kevätkokoukset pidämme Ilomantsin kunnassa sijaitsevissa erilaisissa ruokapalveluita järjestävissä yrityksissä.

Pyydettäessä teemme yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa, esim. Pogostan Hiihdossa

Jäsenien muistamiset ostamme paikallisesta lahjaliikkeestä.

Koulutustoiminta

Joensuussa pidettäviin alueellisiin jäseniltoihin, osallistumme aktiivisesti.

Suosittelemme kaikille jäsenille osallistumista liiton järjestämille kursseille ja koulutustilaisuuksiin.

Luottamusmiehet osallistuvat liiton työmarkkinapäiville.

Puheenjohtaja osallistuu liiton järjestämille puheenjohtajan neuvottelupäiville.

Tiedotustoiminta

Hyödynnämme omia verkkosivuja ja sähköistä viestintää, tiedotusvälineenä.

Ammattiosastolla on omat fb-sivut, joilla jäsenistö voi keskustella ja lukea ammattiosaston tiedotteita.

Hallituksen kokouksista puheenjohtaja laittaa ”muistutustekstiviestit”, varsinaisille- ja varajäsenille.

Syys- ja kevätkokouksista ilmoitamme työpaikkojen ilmoitustauluilla, ao:n omilla verkkosivuilla, paikallisessa Pogostan Sanomat lehdessä ja fb- sivuilla.

Opiskelija- ja nuorisotoiminta

Järjestämme ammattiosaston nuorille varsinaisille jäsenille, sekä opiskelijoille jonkun tapahtuman.

Pyrimme huomioimaan oman kunnan lähihoitaja- opiskelijat.

Sosiaalinen toiminta

Toiminnantarkastajia muistamme joulutervehdyksin

Jäsentemme täyttäessä 50 vuotta sekä, eläkkeelle jääviä hallituksessa toimineita aktiivijäseniämme muistamme pienin lahjoin.

Virkistystoiminta

Järjestämme jäsenille vuosittaisen virkistystapahtuman

Jäsenillemme tarjoamme; Yhden elokuvalipun omalla paikkakunnallaan, 20 € korvauksen liikuntaharrastuksesta, Kareliasoudusta maksamme yhden päivän (sisältää ruoan), Pogostan hiihdon osallistumismaksun, kun jäsen hiihtää SuPerilaisena.

Lisäksi ammattiosastollamme on paikallisia etuja jäsenkorttia näyttämällä:

Kaijan kauppaan 10% (ei Marimekko, eikä kehystys työt)

Kortelaisen kauppaan 10% alennus

Salakan Puutarhalle 5% alennus

Taloudellinen toiminta

Ammattiosasto ei peri jäsenmaksua, vaan tuloina ovat liiton jäsenmaksupalautteet, sekä ea- päivystyksistä saadut korvaukset.