Paikallisneuvottelun 19.6.2019 tulos

 

PLM tiedote 2 / 2019

 

Joulun 2019 työvuorolista.

 

Paikallisneuvottelun 19.6.2019 tulos.
Neuvoteltiin 23.12.- 2.2.2019 joululistasta. Kaikki sopijaosapuolet järjestöt sekä työnantaja päädyimme kuuden (6) viikon listaan. Näin saamme arkipyhät kokonaisina vapaapäivinä ja ylityö katsotaan kolmen (3) viikon jaksoina. SuPerin jäsenet jotka vastasivat kyselyyn olivat 100%:sti tämän vaihtoehdon kannalla.

Sovittiin myös, että jos joku haluaa / jaksaa tehdä ylitöitä, niin tällä ajanjaksolla se on mahdollista. Ylitöitä voi ko. aikana tehdä myös muussa kuin omassa työyksikössä. Ylityökorvaukset maksetaan rahana. Työnantaja tiedottaa asiasta viikko- tiedotteessa.

Toinen vaihtoehto olisi ollut KVTES:n mukaan ja se olisi tarkoittanut siunsotessa sitä, että vapaapäiviä olisi sulautettu suunnitteluun eli olisi tehty lyhempiä päiviä. Tosiasia on, ettei sijaisia enää saada ja vakiporukka tekee työtä jo muutenkin äärirajoilla.

 

 

Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu

On jalkautunut jo koko siunsoten työyksiköihin. Alku vuodesta yhteydenottoja tuli paljon, nyt tilanne on rauhallisempi. Kiitos kaikille niille, jotka ovat tuoneet epäkohtia pääluottamusmiehille.
Olemme vieneet viestiä eteenpäin siunsotessa ja ilmeisesti parannuksia työvuorosuunnitteluun on tullut.

Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun periaatteita.

  • kolmen viikon työvuorolistassa pitää olla vähintään yksi viikonloppuvapaa
  • kolme toivomusta / lista
  • lisäksi kirjallinen toive
  • ykkösvapaita vain pari.

Huomaa kuitenkin, että jos toivot jonkun tietyn viikonloppuvapaan niin siihen sinulta kuluu jo kaksi toivetta.

Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun kehittäminen jatkuu ja otamme mielellämme palautetta kentältä vietäväksi edelleen työnantajalle tiedoksi. Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli huomaat, että nuo ylläolevat kriteerit eivät toteudu.

KVTES – TVA - ja palkkaharmonisointityöryhmän tiedotteesta:

Hallinnon tehtävien TVA-työssä kapteenit ovat käyneet ensimmäiset keskustelut pelinrakentajien kanssa tehtävistä ja niiden vaativuuden arvioinnista. Tämän jälkeen kapteenit ovat käyneet keskusteluita tehtävien vaativuuden arvioinnista yhteisissä kokouksissa. Tässä vaiheessa on tullut ilmi, että yhtenäisen käsityksen luominen tehtävän vaativuuden arvioinnista tulee viemään enemmän aikaa mitä aiemmin arvioitiin. Tämän vuoksi keväälle suunniteltu henkilöstön kommenttikierros mallitehtäväkuvauksista ja tehtävän vaativuuden arvioinnista siirtyy myöhemmäksi. Aineisto ei ole vielä riittävän pitkällä käsiteltäväksi henkilöstön kanssa. Henkilöstön kommenttikierros on aikaisintaan syyskuussa. 

Liite 3 ja 4: terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät  

Liitteiden 3 ja 4 tehtävien TVA-työ on kapteeneilla viimeistelyvaiheessa. TVA-materiaalia on käyty läpi myös luottamusmiesten kanssa.  Elokuussa viikolla 34 tullaan julkaisemaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien TVA-työn lopputulemia Intran TVA-työn sivulla.

Kun TVA-materiaali on julkaistu Intrassa, henkilöstöllä on mahdollisuus tarkastella ja tutustua niihin. Lähiesimiehet tulevat käymään TVA-materiaalia henkilöstönsä tehtävien osalta läpi työpaikkakokouksissa oman henkilöstönsä kanssa viikon 37 loppuun mennessä. Kapteenit tulevat briiffaamaan lähiesimiehet tähän ja ovat muutenkin lähiesimiesten tukena. 

Palkkaharmonisoinnin valmistelu alkaa TVA-materiaalin pohjalta. Palkkaratkaisut ja palkkaharmonisointisuunnitelmat valmistuvat loppuvuoden aikana. TVA-työn lopputulemia ja palkkaratkaisujen suunnittelua tarkastellaan työnantajan ja luottamusmiesten välillä yhteistoiminnallisesti.

 

SuPerin pääluottamusmiesten loma-ajat kesällä 2019

Pääluottamusmies

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Tarja Orbinski

 

 

 

 

 

 

15.7.-

 

11.8.

 

 

 

 

Mirva Kuronen

 

 

14.6.-

1.7.

 

 

17.7.

28.7

5.8.-11.8.

 

 

 

 

Minna Kummunmäki

 

 

 

 

5.7.-

 

 

 

4.8.

 

 

 

 

Anita Ruotsalainen

 

 

 

 

 

8.7-

16.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytä lähdekuva

 

Terve